Mainosta yritystäsi liikelahjoilla

Toimitko yrittäjänä ja oletko tuskaillut, miten voisit lisätä yrityksesi näkyvyyttä ja tunnettavuutta? Tähän on useita erilaisia tapoja. Toimivat ja informatiiviset verkkosivut ovat usein asiakkaan ensimmäinen kontakti yritykseen ja niihin kannattaa panostaa. Näkyvyyden lisäämiseksi yritys voi hyödyntää sosiaalistaa mediaa perustamalla sille esimerkiksi Facebook ja Instagram tilit.

Tällaisten sosiaalisten median tilien ylläpito voi kuitenkin olla työlästä toistuvan päivitystarpeen vuoksi. Kanavia olisi hyvä päivittää vähintään kolme kertaa viikossa. Jotta markkinointi sosiaalisessa mediassa saavuttaa halutun näkyvyyden, tulee sen olla myös tarkasti kohdennettua, rajattua ja vuorovaikutteista. Näkyvyyttä ja tunnettavuutta on mahdollista tehostaa markkinoinnin keinoin, kuten liikelahjojen avulla.

Liikelahjat markkinoinnin keinona

Markkinointikeinona liikelahjat ovat usein kustannustehokas tapa markkinoida yritystä. Voit valita liikelahjan vastaanottajan tarpeiden ja kiinnostuksenkohteiden mukaan. Liikelahja sopii annettavaksi niin asiakkaille, yhteistyökumppaneille kuin työntekijöille. Liikelahjoihin on mahdollista lisätä yrityksen nimi ja logo. Mitä useampi henkilö liikelahjatuotteitasi käyttää, sitä enemmän saat näkyvyyttä yrityksellesi. Liikelahjojen avulla voit myös lisätä brändisi tunnettavuutta.

Liikelahjat yrityksen arvojen ja toiminnan viestijänä

Liikelahjalla on myös mahdollista viestiä yrityksen arvoista ja toiminnasta. Valitsemalla ja antamalla eteenpäin ekologisen ja vastuullisen liikelahjan viestit samalla tehokkaasti yrityksesi omista arvoista ja vastuullisuudesta. Tuotteen voi myös valita niin, että se sopii hyvin yrityksesi tarinaan ja toimialaan. Hyvä liikelahja on turvallinen käyttää ja hyödyllinen saajalleen. Se sitouttaa saajansa ja lisää uskollisuutta yritystä kohtaan. Hyviä liikelahjaideoita löydät täältä shoppaile liikelahjat täällä.